Kassasystem

Joboffice arbetar med försäljning av deras certifierade kassasystem. Kassasystem är de system som existerar i sin kassa som mjukvara, allt från kassapparat, kassaregister, kortbetalningsterminal till kvittoskrivare, streckkodsläsare och dylikt. I takt med att tekniken kring handel utvecklats så har butiker anpassat sig efter de nya omständigheterna. Man har alltså gått ifrån att endast använda en kassapparat till att inkludera flera system för att hantera och processera betalning inom ett företag. Kassasystem används till kontant betalning, dvs all betalning som sker via fysiska pengar eller digitalt med kort.

I Sverige introducerades nyligen en stipulering kallad Kassalagen som ämnade till att reglera handelns kassaapparater och kassasystem, och hur de skulle fungera. Idag är det ett krav på alla företagare och försäljare av varor eller tjänster som idkar handel kontant att ha ett kassaregister, och i förlängning kassasystem. Dessa register ska vara kopplade till en certifierad enhet som kontrollerar vad som förs in och som uppfyller kraven från Skatteverket. Idag finns drygt 300 000 kassor och Joboffice utger en stor del av dessa.

De som inkluderas i reglerna om kassasystem är de företag som erbjuder tjänster och/eller varor i utbyte mot betalning som sker kontant, vilket också innefattar betalkort. Om allt sker via fakturering, typ via en nätbutik som endast erbjuder fakturering vid försäljning så behövs inget kassasystem. Om försäljningen som sker är försvinnande liten eller är temporär så behövs det heller inget certifierat kassasystem. Det finns även vissa typer av handel som exkluderas från reglerna, exempelvis branscher såsom gambling och casinon, bingospel, taxitjänster, torg- och marknad och dylikt.

Ett certifierat kassasystem är ett kassasystem som är deklarerat av tillverkaren och som har en sådan deklaration för var version eller program. Det ska också vara anslutet till en enhet som kontrollerar och som är certifierad, som läser registrering som sker i kassaregistret och som skapar en kod som kan kontrolleras.

Egentligen slutar det oftast i en fråga om smak när man ska införskaffa ett nytt kassasystem, men i Joboffices fall så handlar det helt enkelt om tillit och stabilitet - den är inte nödvändigtvis snabbare, kraftfullare eller betydligt bättre än andra system därute, men Joboffices kassasystem är användarvänligt, smidigt och pålitligt - precis det som bör premieras när man väljer ett nytt kassasystem.

Vare sig det handlar om enkla eller mer avancerade behov eller inställningar så har Joboffice oftast svaret på en konsuments/näringsidkares frågor och krav. Många tillbehörskomponenter som t.ex. tangentbord, affärssystem, scanners, streckkodsläsare, kontokortläsare, etikettskrivare, kvittoskrivare, kassalådsinsatser eller dylikt finns att tillgå när man väljer Joboffice. Givna saker som att kassasystemet ska uppfylla Skatteverkets krav och att det är certifierat är dessutom redan en självklarhet när det kommer till Joboffice.

9 maj 2016

Denna hemsida är byggd med N.nu - prova gratis du med.(info & kontakt)